یک. فریاد بزنید

رای می دهم را فریاد بزنید. زیاد بودن را به رخ بکشید و به چشم بیاورید.
ضدانقلاب می خواهد گرفتار مارپیچ سکوت شوید. احساس کنید در اقلیت اید و اعتماد به نفس تان را از دست بدهید و خودسانسور و ساکت شوید.

دو. آدرس شوید

همه فکر و ذکرتان شود تبلیغ “راه هست”. آدرس تغییر شوید. آدرس برون رفت از وضع موجود. هر نامزدی که راه حل داشت سردست بگیرید. فرق نمی کنید چه کسی. موضوعاتی را انتخاب کنید که به زندگی و سفره مردم نزدیک باشد.
تلاش شب و روز ضدانقلاب تنها یک چیز است: بن بست است.

سوم. افشاگر باشید

هرکس و هرجا که مردم را دعوت به رای ندادن کرد افشا کنید. کلیدواژه افشاگری نیز اینست: “دلسوز نیستند”. هرکس با ژست دلسوزی گفت: “رای ندهید” جاهل نباشد، منافق است.

چهارم. غیرتی باشید

در تولید ادبیات غیرتی باشد. واژه های پرقدرت استفاده کنید. شل از انتخابات دفاع نکنید. مردم سالاری مثل خاک وطن است؛ حرمت دارد.
ضدانقلاب تلاش می کند انتخابات را در ذهن تان رقیق کند تاذهن کمتر درگیر شود.

پنجم. یادآور گذشته باشید

خاطره {سال‌های کم رونقی مجلس آمریکاپرست اصلاح طلبان} را تداعی کنید. توضیح دهید که “اگر روحانی و {مجلس اصلاحات} نبود” چنین و چنان نبویدم. مهمتر از یادآوری تلخی ها، علت ها است. اینکه دولت{حسن روحانی و مجلس علی لاریجانی} چه خطاهائی کرد که منجر به 8 سال خاطره آزاردهنده برای مردم شد.
ضدانقلاب تلاش می کند این خاطرات تلخ را با خطای تعمیم به پای ساختار بنویسد تا مردم از صندوق قهر کنند. شما برعکس، علت خطاها را بدون بزرگنمایی دقیق کنید و نقش دولت {حسن روحانی و مجلس علی لاریجانی} را تصریح کنید.

ششم. تفاوت ها را نشان دهید

نامزدهای موجود یک تفکر ندارند. اختلاف ها معنا دارست. عادت کردیم در دوقطبی های تخیلی نامزد انتخاب کنیم. این خطاست. اختلاف ها را نشان دهید. کمک کنید مردم تفاوت سلایق را در رقابت موجود احساس کنند و نماینده خود را بیابند.

هفتم. آرای خاکستری را بیابید

آرای سیاه و ضدانقلاب را رها کنید. فقط اهل تردید و آرای خاکستری. بند دو و پنج برای این گروه است. از نزدیکان و دوستان و فامیل شروع کنید.

هشتم. جانفدا بسازید

گروه سخت تبلیغی درست کنید. گروه هایی که حاضر باشند برای مشارکت تلاش کنند. برای ایجاد انگیزه، مبانی مردم سالاری دینی را در همین زمان کوتاه از زبان امامین انقلاب تولید و به اشتراک بگذارید و برای جانفداها و گروه وفاداران ایجاد انگیزه کنید. مهمتر از اصلحیت، جمهوریت است. رقیب اصلی نامزد جریان انقلاب، قهر مردم است. ایندوره برای مشارکت تراکت پخش کنید.

به قلم محسن مهدیان


دسته بندی :

ویرایش

شاید از این مطالب خوشتان بیاید :

پیگیری پویش #هر_رای_مهم_است …

شما می توانید برای پیگیری مطالب «هر رای مهم است» کانال‌های رسانه کلمات در بله و ایتا و گپ و ویراستی و تلگرام را دنبال کنید…